image/svg+xml
image/svg+xml

Birim Danışma Kurulu


Eğitim Bilimleri Bölüm Başkanı
Eğitim Programları ve Öğretim Ana Bilim Dalı Başkanı

Doç. Dr. Emrullah YILMAZ

Eğitim Yönetimi Ana Bilim Dalı  Başkanı

Doç. Dr. Gülsün ŞAHAN

Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Ana Bilim Dalı Başkanı
Doç. Dr. Beyza AKSU DÜNYA

Eğitimin Felsefi, Sosyal ve Tarihi Temelleri Ana Bilim Dalı Başkanı
Dr. Öğr. Üyesi Enver DURUALP


Hayatboyu Öğrenme ve Yetişkin Eğitimi Ana Bilim Dalı Başkanı
Doç. Dr. Hüseyin KAYGIN

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Ana Bilim Dalı Başkanı
Dr. Öğr. Üyesi İhsan Çağatay ULUS

Son Güncelleme Tarihi:31.08.2023