image/svg+xml
image/svg+xml

Genel Bilgiler


Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü 2011-2012 akademik yılında "Eğitim Programları, Eğitim Yönetimi, Öğretim, Ölçme Değerlendirme, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık ” olarak dört ana bilim dalıyla kurulmuştur. Eğitim Bilimleri Bölümü 2016-2017 akademik yılında Eğitim Fakültesinin yeniden yapılandırılması ile birlikte “Eğitimin Felsefi, Sosyal ve Tarihi Temelleri” ile “Hayat Boyu Öğrenme ve Yetişkin Eğitimi” ana bilim dalları da kurularak altı ana bilim dalından oluşmuştur. 
Bölümümüzde lisans düzeyinde eğitim veren tek ana bilim dalı Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, 2015-2016 akademik yılında eğitim öğretim sürecine başlamıştır.

Her geçen gün akademik kadrosunu güçlendiren Eğitim Bilimleri Bölümünde 3 Profesör, 8 Doçent, 12 Doktor Öğretim Üyesi, 1 Öğretim Görevlisi ve 6 Araştırma Görevlisi  olmak üzere 30 öğretim elemanı görev yapmaktadır.

Ana Bilim Dalı Program Öğretim Elemanı Sayısı
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı
https://pdr.bartin.edu.tr/ 

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Lisans Programı 1 Profesör, 1 Doçent, 5 Doktor Öğretim Üyesi, 1 Öğretim Görevlisi, 3 Araştırma Görevlisi

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Tezli Yüksek Lisans Programı
Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim Dalı
https://egitimprogramlari.bartin.edu.tr/ 
Eğitim Programları ve Öğretim Tezli Yüksek Lisans Programı 2 Profesör, 2 Doçent, 1 Doktor Öğretim Üyesi,  1 Araştırma Görevlisi
Eğitim Programları ve Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı
Eğitim Programları ve Öğretim Doktora Programı
Hayatboyu Öğrenme ve Yetişkin Eğitimi Anabilim Dalı
https://hayatboyu.bartin.edu.tr/ 
Hayatboyu Öğrenme ve Yetişkin Eğitimi Tezli Yüksek Lisans Programı 1 Doçent, 1 Doktor Öğretim Üyesi,  1 Araştırma Görevlis,
Hayatboyu Öğrenme ve Yetişkin Eğitimi Tezsiz Yüksek Lisans ProgramıSon Güncelleme Tarihi: 31.08.2023