image/svg+xml
image/svg+xml

Temiz Gelecek Seninle Gelecek

Dr. Öğr. Üyesi Esra SÖZER BOZ danışmanlığında yürütülen 'Temiz Gelecek Seninle Gelecek" projesi kapsamında 9.5.2022 - 2.6.2022 tarihleri arasında ilkokul 2. sınıf öğrencilerine geri dönüşüm ve atık ayrıştırma eğitimi verilerek çocuklarda çevre bilinci oluşturulması hedeflenmiştir. Projesi kapsamında ilk olarak çöp ayrıştırma konusunda farkındalığı arttırmak için tasarlanan afişler Atatürk İlkokuluna ve çeşitli yerlere asılmıştır. Atatürk İlkokulu 2-B sınıfı öğrencilerinin de etkin katılımıyla geri dönüşümle ilgili keyifli bir sunum gerçekleştirilmiştir. Öğrencilerle soru-cevap etkinliği yapılarak nelerin çöp olup nelerin olamayacağı, çöplerin dünyaya verdiği zararlar ve geri dönüşümün nasıl gerçekleştiği üzerine konuşulmuştur.. Etkinlik sonunda, hem öğrencileri mutlu etmek hem de proje kapsamında çocukları atık ayrıştırmaya teşvik etmek amacıyla "Çevre Müfettişi" yazılı rozetler ve çeşitli hediyeler verilmiştir.
  • Doç. Dr. Gülsün Şahan'dan "Çocuğum Haklıyım Haklarımı Biliyorum" Etkinliği

  • Bartın Üniversitesi (BARÜ) 2022 Mezuniyet Töreni

  • SCImago 2022 "Eğitim" Konu Alanı Sıralamasında Üniversitemiz Türkiye'de 13, Dünyada ise 520. Sırada Yer Aldı

  • Bir Başka Kampüs

  • Sosyal Beceri Eğitimi

  • Masallarda Yaşamak

  • Temiz Gelecek Seninle Gelecek

  • Pati Harekatı Bartın

  • Güneşli Günler Göreceğiz Çocuklar

  • Ölçme Değerlendirme Haftası Kapsamında Hizmet İçi Eğitim Kursu Açılış Programı Gerçekleştirildi