image/svg+xml
image/svg+xml

Bölüm Kurulu


 • Başkan: Doç. Dr. Emrullah YILMAZ, Eğitim Bilimleri Bölüm Başkanı

 • Üye: Dr. Öğr. Üyesi İhsan Çağatay ULUS, Eğitim Bilimleri Bölüm Başkan Yardımcısı

 • Üye: Doç. Dr. Gülsün ŞAHAN, Eğitim Yönetimi Anabilim Dalı Başkanı

 • Üye: Doç. Dr. Emrullah YILMAZ, Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim Dalı Başkanı

 • Üye: Doç. Dr. Sinem TARHAN, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı Başkanı

  • Üye: Doç. Dr. Hüseyin KAYGIN, Hayatboyu Öğrenme ve Yetişkin Eğitimi Anabilim Dalı Başkanı

  • Üye: Dr. Öğr. Üyesi Enver DURUALP, Eğitim Felsefi, Sosyal ve Tarihi Temelleri Anabilim Dalı Başkanı 

  • Üye: Dr. Öğr. Üyesi Sema SULAK, Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Anabilim Dalı Başkanı