image/svg+xml
image/svg+xml

Komisyonlar

EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ BÜNYESİNDEKİ KOMİSYONLAR

 

Akademik Teşvik ve Başvuru ve İnceleme Komisyonu

Adı-Soyadı

Görevi

Doç. Dr. Burcu DUMAN

Başkan

Dr. Öğr. Üyesi Sema SULAK GÜZEY

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa FİDAN

Üye

 

 

 

Ders ve Sınav Programı Hazırlama Komisyonu Bölüm/Seçmeli Dersler Koordinatör ve Sorumluları

Adı-Soyadı

Görevi

Arş. Gör. Muhammed Enes

KESKİNKILIÇ

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı Program sorumlusu

Dr. Öğr. Üyesi Enver DURUALP

Meslek Bilgisi Seçmeli Dersler Koordinatörü

Arş. Gör. Dilek AYDIN

Meslek Bilgisi Seçmeli Dersler Program Sorumlusu

Arş. Gör. Mehmet Can DEMİR

Eğitim Ortak/Servis Dersleri Koordinatörü ve Program Sorumlusu)

 

 

 

Kalite ve Akreditasyon Komisyonu

Adı-Soyadı

Görevi

Doç. Dr. Beyza AKSU DÜNYA

Başkan

Dr. Öğr. Üyesi Eyup ZORLU

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Seçil Eda ÖZKAYRAN

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Murat DEBBAĞ

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Esra SÖZER BOZ

Üye

Arş. Gör. Muhammed Enes KESKİNKILIÇ

Üye

Arş. Gör. Mehmet Can DEMİR

Üye

 

 

 

Ders Muafiyet ve İntibak Komisyonu

Adı-Soyadı

Görevi

Dr. Öğr. Üyesi Eda ÇÜRÜKVELİOĞLU KÖKSAL

Başkan

Arş. Gör. Eda AKDOĞDU YILDIZ

Üye

Arş. Gör. Havva Nur TAŞ

Üye

 

 

 

 

Çift Anadal (ÇAP) Ve Yan Dal Öğrenci Danışmanları

Adı-Soyadı

Görevi

Dr. Öğr Üyesi İ. Çağatay ULUS

Yan Dal

Dr. Öğr. Üyesi Seçil Eda ÖZKAYRAN

Çift Ana Dal

 

 

 

Mezuniyet ve Mezun İzleme Komisyonu

Adı-Soyadı

Görevi

Dr. Öğr. Üyesi Bilge SULAK AKYÜZ

Başkan

Arş. Gör. Eda AKDOĞDU YILDIZ

Üye

Arş. Gör. Havva Nur TAŞ

Üye

 

 

Risklerin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi Komisyonu

Adı-Soyadı

Görevi

Dr. Öğr. Üyesi Bilge SULAK AKYÜZ

Alt Birim Risk Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi Enver DURUALP

Birim Risk Belirleme ve Analiz Komisyonu

Dr. Öğr. Üyesi Esra SÖZER BOZ

Dr. Öğr. Üyesi Enver DURUALP

Birim İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Komisyonu

Dr. Öğr. Üyesi Esra SÖZER BOZ

 

 

Fakülte-Okul İş Birliği ve Öğretmenlik Uygulaması Komisyonu Temsilcileri

Adı-Soyadı

Görevi

Doç. Dr. Gülsün ŞAHAN

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Eyup ZORLU

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Esra SÖZER BOZ

Üye

 

 

Web Sayfaları ve Sosyal Medya Komisyonu

Adı-Soyadı

Görevi

Arş. Gör. Muhammed Enes KESKİNKILIÇ

Eğitim Bilimleri Bölüm Sitesi Sorumlusu

Arş. Gör. Eda AKDOĞDU YILDIZ

Anabilim Dalı Site Sorumlusu

Arş. Gör. Ömer YILMAZ

Anabilim Dalı Site Sorumlusu

Arş. Gör. Mehmet Can DEMİR

Anabilim Dalı Site Sorumlusu

Arş. Gör. Dilek AYDIN

Anabilim Dalı Site Sorumlusu

Arş. Gör. Havva Nur TAŞ

Anabilim Dalı Site ve Bölüm Sosyal Medya Sorumlusu

 

 

Öğrenci Hareketlilikleri Komisyonu

Adı-Soyadı

Görevi

Doç. Dr. Beyza AKSU DÜNYA

Başkan

Arş. Gör. Muhammed Enes KESKİNKILIÇ

Başkan Yardımcısı

 

 

Oryantasyon ve Kariyer Komisyonu

Adı-Soyadı

Görevi

Doç. Dr. Mustafa YILDIRIM

Üye

Dr. Öğr. Üyesi İhsan Çağatay ULUS

Üye

Öğr. Gör. Berkan DEMİR

Birim Koordinatörü

 

 

Etkinlik Düzenleme Komisyonu

Adı-Soyadı

Görevi

Dr. Öğr. Üyesi İ. Çağatay ULUS

Birim Koordinatörü

Doç. Dr. Metin DENİZ

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Sema SULAK GÜZEY

Üye

Arş. Gör. Ömer YILMAZ

Üye

 

 

Proje ve Ar-Ge Çalışma Grubu

Adı-Soyadı

Görevi

Dr. Öğr. Üyesi Neslihan KÖSE

Birim Koordinatörü

Doç. Dr. Hüseyin KAYGIN

Üye

Doç. Dr. Beyza AKSU DÜNYA

Üye

 


Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Ana Bilim Dalı Komisyonları

KALİTE KOMİSYONU

Komisyonun Görevleri: Bologna Süreci ve kalite güvencesi sistemleriyle ilgili iş ve işlemleri yürütmek.

Başkan: Doç. Dr. Metin DENİZ

       Üyeler:

 • Doç. Dr. Sinem TARHAN
 • Dr. Öğr. Üyesi İhsan Çağatay ULUS


BİLİŞİM VE BASIN KOMİSYONU

Komisyonun Görevleri: Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Ana Bilim Dalı web sayfalarının düzenlenmesi, güncellenmesi, sosyal medya, yazılı ve görsel basında Ana Bilim Dalı ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek.

Başkan: Dr. Öğr. Üyesi İhsan Çağatay ULUS

       Üyeler:

 • Dr. Öğr. Üyesi Bilge Sulak AKYÜZ
 • Dr. Öğr. Üyesi Eyup ZORLU
 • Arş. Gör. Muhammed Enes KESKİNKILIÇ


SEMİNER ve ETKİNLİK KOMİSYONU

Komisyonun Görevleri: Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Ana Bilim Dalı adına seminer, eğitim vb. etkinlikleri planlamak, faaliyetler ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek ve öğrencilerin Üniversiteye, Fakülteye ve şehre uyumları ile ilgili çalışmalar yapmak.

Başkan: Dr. Öğr. Üyesi Eda ÇÜRÜKVELİOĞLU KÖKSAL

       Üyeler:

 • Doç. Dr. Sinem TARHAN
 • Doç. Dr. Metin DENİZ
 • Dr. Öğr. Üyesi Bilge Sulak AKYÜZ
 • Dr. Öğr. Üyesi İhsan Çağatay ULUS


UYGULAMA KOORDİNASYON KOMİSYONU

Komisyonun Görevleri: Topluma Hizmet Uygulamaları, Bireyle Psikolojik Danışma Uygulaması, Kurum Deneyimi vb. uygulamalı dersler ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek.

Başkan: Doç. Dr. Sinem TARHAN

       Üyeler:

 • Dr. Öğr. Üyesi Eyup ZORLU
 • Dr. Öğr. Üyesi Eda ÇÜRÜKVELİOĞLU KÖKSAL
 • Arş. Gör. Muhammed Enes KESKİNKILIÇ

ERASMUS, FARABİ ve MEVLANA KOMİSYONU

Komisyonun Görevleri: Eğitimde hareketlilik programları ile ilgili öğretim elemanları ve öğrencileri bilgilendirmek, yönlendirmek, Ana Bilim Dalı adına ilgili iş ve işlemleri yürütmek.

Başkan: Dr. Öğr. Üyesi Bilge Sulak AKYÜZ

       Üyeler:

 • Dr. Öğr. Üyesi İhsan Çağatay ULUS
 • Arş. Gör. Havva Nur TAŞ

 
İNTİBAK VE DENKLİK KOMİSYONU

Komisyonun Görevleri: Mevzuata uygun olarak intibak, denklik, yatay geçiş, muafiyet, yaz okulu vb. konularda işbirliği ve koordinasyonu sağlamak.

Başkan: Dr. Öğr. Üyesi Eyup ZORLU

       Üyeler:

 • Doç. Dr. Sinem TARHAN
 • Dr. Öğr. Üyesi Eda ÇÜRÜKVELİOĞLU KÖKSAL
 • Arş. Gör. Muhammed Enes KESKİNKILIÇ


ÖĞRENCİ TOPLULUKLARI KOMİSYONU

Komisyonun Görevleri: Öğrenci toplulukları, kulüp, etkinlik vb. ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek.

Başkan: Dr. Öğr. Üyesi Bilge Sulak AKYÜZ

       Üyeler:

 • Dr. Öğr. Üyesi İhsan Çağatay ULUS
 • Dr. Öğr. Üyesi Eda ÇÜRÜKVELİOĞLU KÖKSAL
 • Arş. Gör. Havva Nur TAŞ

ÖĞRENCİ MEZUNİYET İŞLEMLERİ KOMİSYONU

Komisyonun Görevleri: Öğrencilerin mezuniyetine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek.

Başkan: Dr. Öğr. Üyesi İhsan Çağatay ULUS

       Üyeler:

 • Dr. Öğr. Üyesi Bilge Sulak AKYÜZ
 • Arş. Gör. Muhammed Enes KESKİNKILIÇ

ÇİFT ANADAL VE YANDAL KOMİSYONU

Komisyonun Görevleri: Çift Anadal ve Yandal ile ilgili işlemleri yürütmek.

Başkan: Dr. Öğr. Üyesi Eyup ZORLU

       Üyeler:

 • Dr. Öğr. Üyesi Bilge Sulak AKYÜZ
 • Dr. Öğr. Üyesi Eda ÇÜRÜKVELİOĞLU KÖKSAL
 • Arş. Gör. Havva Nur TAŞ

PROJE KOMİSYONU

Komisyonun Görevleri: Öğrenci projeleri, BAP Projeleri, TÜBİTAK projeleri ve Uluslararası projelerle ilgili iş ve işlemleri yürütmek.

Başkan: Doç. Dr. Sinem TARHAN

       Üyeler:

 • Doç. Dr. Metin DENİZ
 • Dr. Öğr. Üyesi Bilge Sulak AKYÜZ
 • Dr. Öğr. Üyesi İhsan Çağatay ULUS
 • Dr. Öğr. Üyesi Eda ÇÜRÜKVELİOĞLU KÖKSAL
 • Dr. Öğr. Üyesi Eyup ZORLU
 • Arş. Gör. Muhammed Enes KESKİNKILIÇ
 • Arş. Gör. Havva Nur TAŞ