image/svg+xml
image/svg+xml

Hakkımızda

Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü 2011-2012 akademik yılında “Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Eğitim Yönetimi, Eğitim Programları ve Öğretim, Ölçme Değerlendirme” olarak dört anabilim dalıyla kurulmuştur. Eğitim Bilimleri Bölümü, 2016-2017 akademik yılında Eğitim Fakültesinin yeniden yapılandırılması ile birlikte “Eğitimin Felsefi, Sosyal ve Tarihi Temelleri” ile “Hayat Boyu Öğrenme ve Yetişkin Eğitimi” anabilim dalları da eklenerek altı anabilim dalına çıkmıştır.

Bölümümüzde lisans düzeyinde eğitim veren tek ana bilim dalı Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, 2015-2016 akademik yılında eğitim öğretim sürecini başlatmıştır. Lisansüstü düzeyde ise Eğitim Programları ve Öğretim Bilim Dalı ve Yaşam Boyu Öğrenme Bilim Dalı tezli ve tezsiz yüksek lisans, Eğitim Programları ve Öğretim Bilim Dalı ortak (Bülent Ecevit Üniversitesi) doktora programı mevcuttur. Ayrıca Eğitim Programları ve Öğretim Bilim Dalı bağımsız doktora programı da mevcuttur Bölümümüzde yer alan diğer bilim dallarında lisansüstü düzeyde program açılmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir.

Her geçen gün akademik kadrosunu güçlendiren Eğitim Bilimleri Bölümünde 2 Profesör, 8 Doçent, 11 Doktor Öğretim Üyesi, 6 Araştırma Görevlisi ve 1 Öğretim Görevlisi görev yapmaktadır.