image/svg+xml
image/svg+xml

Projeler


Eğitim Bilimleri Bölümü Öğretim Elemanlarının Yürütücüsü Oldukları Araştırma Projeleri
Yürütücüsü Proje adı Destekleyen Kurum/Kuruluş Proje Bitiş Yılı
Prof. Dr. Çetin Semerci Yansıtıcı Düşünme Etkinlikleri Destekli Modüler Öğretim Bartın Üniversitesi 2015
Bartın Üniversitesi Öğretim Elemanlarının Akreditasyon Algısının Araştırılması Bartın Üniversitesi 2020
Prof. Dr. Nuriye Semerci Üniversite Öğrencilerinin Eleştirel Düşünme Engellerinin Belirlenmesi Bartın Üniversitesi 2019
Doç. Dr. Gülsün Şahan Ortaokul ve Lise Müdürlerinin Ders Denetimi Becerilerinin Geliştirilmesi Bartın İli Örneği Bartın Üniversitesi 2017
Kaynaştırma Eğitimi Yapan Öğretmenleri Ve Ailelerin Güçlendirilmesi Eğitimi Bartın Üniversitesi 2020
 Meslek Lisesi Kız Öğrencileri İçin Destek Eğitimi Bartın Üniversitesi 2019
Doç. Dr. Burcu Duman Öğretmen Adaylarının Yanal Düşünme İle Sorgulama Becerileri Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi Bartın Üniversitesi 2019
Doç. Dr. Metin Deniz Workshop on the 21st Century Language Learner Profile in English Language Teaching and Learning TÜBİTAK 2019
Bartın Üniversitesi Öğrencilerinin Kendini Gizleme, Stres, Depresyon Ve Anksiyete Düzeylerinin İncelenmesi Bartın Üniversitesi 2019
Doç. Dr. Sinem Tarhan Üniversite Öğrencilerinin Toplumsal Cinsiyet Rollerine İlişkin Görüşlerinin Belirlenmesi Bartın Üniversitesi 2017
Doç. Dr. Emrullah Yılmaz Sosyal Bilgiler Dersinde Branş Derslik Sistemi Uygulamasının Öğretmen Öğrenci ve İdareci Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi Bartın Üniversitesi 2016
Dr. Öğr. Üyesi Bilge Sulak Akyüz 21st Century Language Learner Profile in English Language Teaching and Learning TÜBİTAK 2019
Batı Karadeniz Bölgesinde Kendini Yaralama Davranışları Profilinin Belirlenmesi Özel Kuruluş 2017
Dr. Öğr. Üyesi Beyza Aksu Dünya Uzaktan Eğitimde Akademik Personelin Ölçme Ve Değerlendirme Süreçlerinin Çevrimiçi Eğitim Portalı İle Desteklenmesi TÜBİTAK 2021
Dr. Öğr. Üyesi Seçil Eda Özkayran Türkçe Öğretmeni Adaylarının Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi Özgüven Düzeyleri İle Yönetişim Becerilerinin Geliştirilmesi Tpab Modeli Ve Yönetişim İlkelerine Dayalı Öğretim Tasarımı Bartın Üniversitesi 2017
Dr. Öğr. Üyesi Sema Sulak Güzey Öğretmenlerin Açık Uçlu Madde Yazma Becerilerinin İncelenmesi ve Açık Uçlu Madde Havuzu Oluşturlması Bartın Üniversitesi 2017
İşsel Ruminasyon Ölçeğinin Türkçeye Uyarlaması Bartın Üniversitesi 2016