İdari Personel

Mehmet ÖZSAN

Fakülte Sekreteri

0378 223 52 06/ 20 54
Yeşim DUYMUŞ

Dekan Sekreteri
0378 223 52 07/ 20 55Fatih YILDIZ

0378 223 52 09Memduh ŞAHİN

0378 223 52 10Emre ÇETİNKAYA

0378 223 52 02