Bölüm Başkan Yardımcıları


Bölüm Başkan Yardımcısı

0 378 223 54 55

sekartal@bartin.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi Sema SULAK

Bölüm Başkan Yardımcısı

0 378 223 52 07

semasulak@bartin.edu.tr