Bölüm Başkan Yardımcıları


Bölüm Başkan Yardımcısı

0 378 223 54 55

sekartal@bartin.edu.tr
Yrd. Doç. Dr. Sema SULAK

Bölüm Başkan Yardımcısı

0 378 223 52 07

semasulak@bartin.edu.tr

    Tel: 0 378 223 52 07 Belge Geçer: 0 378 223 52 08 E-posta: egitim@bartin.edu.tr

    Copyright Eğitim Bilimleri Bölümü