Profesör Dr. Çetin SEMERCİ
Dekan Eğitim Bilimleri Bölümü
0 378 501 10 00 Dahili: 11 57
csemerci@bartin.edu.tr
Web Adresi CV
Yardımcı Doçent Dr. Emrullah YILMAZ
Dekan Yardımcısı Eğitim Bilimleri Bölümü
0 378 501 10 00 Dahili: 11 76
emrullahyilmaz@bartin.edu.tr
Web Adresi CV
Profesör Dr. Nuriye SEMERCİ
Bölüm Başkanı Eğitim Bilimleri Bölümü
0 378 501 10 00 Dahili: 11 75
nsemerci@bartin.edu.tr
Web Adresi CV
Yardımcı Doçent Dr. Gülsün ŞAHAN
Bölüm Başkanı Eğitim Bilimleri Bölümü
0 378 501 10 00 Dahili: 11 46
gsahan@bartin.edu.tr
Web Adresi CV
Yardımcı Doçent Dr. Sinem TARHAN
Anabilim Dalı Başkanı Eğitim Bilimleri Bölümü
0 378 501 10 00 Dahili: 11 73
snmtarhan@bartin.edu.tr
Web Adresi CV
Yardımcı Doçent Dr. Burcu DUMAN
Anabilim Dalı Başkanı Eğitim Bilimleri Bölümü
0 378 501 10 00 Dahili: 11 72
bduman@bartin.edu.tr
Web Adresi CV
Yardımcı Doçent Dr. Seçil Eda KARTAL
Bölüm Başkan Yardımcısı Eğitim Bilimleri Bölümü
0 378 501 10 00 Dahili: 11 55
sekartal@bartin.edu.tr
Web Adresi CV
Yardımcı Doçent Dr. Sema SULAK
Bölüm Başkan Yardımcısı Eğitim Bilimleri Bölümü
0 378 501 10 00 Dahili: 11 50
semasulak@bartin.edu.tr
Web Adresi CV
Doçent Dr. Metin DENİZ
Eğitim Bilimleri Bölümü
0 378 501 10 00 Dahili: 11 54
mdeniz@bartin.edu.tr
Web Adresi CV
Yardımcı Doçent Dr. Bilge SULAK AKYÜZ
Eğitim Bilimleri Bölümü
0 378 501 10 00 Dahili: 11 50
bsakyuz@bartin.edu.tr
Web Adresi CV
Yardımcı Doçent Dr. Hüseyin KAYGIN
Eğitim Bilimleri Bölümü
0 378 501 10 00 Dahili: 11 76
hkaygin@bartin.edu.tr
Web Adresi CV
Yardımcı Doçent Dr. Gamze YAVUZ KONOKMAN
Eğitim Bilimleri Bölümü
0 378 501 10 00 Dahili: 11 73
gkonokman@bartin.edu.tr
Web Adresi CV
Araştırma Görevlisi Ömer YILMAZ
Eğitim Bilimleri Bölümü
0 378 501 10 00 Dahili: 11 69
omeryilmaz@bartin.edu.tr
Web Adresi CV
Araştırma Görevlisi EDA ÇÜRÜKVELİOĞLU KÖKSAL
Eğitim Bilimleri Bölümü
0 378 501 10 00 Dahili: 11 69
ecurukvelioglu@bartin.edu.tr
Web Adresi CV
Araştırma Görevlisi Dr. İhsan Çağatay ULUS
Eğitim Bilimleri Bölümü
0 378 501 10 00 Dahili: 11 55
iulus@bartin.edu.tr
Web Adresi CV
Araştırma Görevlisi Eda AKDOĞDU
Eğitim Bilimleri Bölümü
0 378 501 10 00 Dahili: 11 69
eakdogdu@bartin.edu.tr
Web Adresi CV

Tel: 0 378 223 52 07 Belge Geçer: 0 378 223 52 08 E-posta: egitim@bartin.edu.tr

Copyright Eğitim Bilimleri Bölümü