Prof. Dr. Çetin SEMERCİ
Dekan Eğitim Bilimleri Bölümü
0 378 501 10 00 Dahili: 11 57
csemerci@bartin.edu.tr
Web Adresi CV
Yrd.Doç. Dr. Emrullah YILMAZ
Dekan Yardımcısı Eğitim Bilimleri Bölümü
0 378 501 10 00 Dahili: 11 76
emrullahyilmaz@bartin.edu.tr
Web Adresi CV
Prof. Dr. Nuriye SEMERCİ
Bölüm Başkanı Eğitim Bilimleri Bölümü
0 378 501 10 00 Dahili: 11 75
nsemerci@bartin.edu.tr
Web Adresi CV
Yrd.Doç. Dr. Gülsün ŞAHAN
Bölüm Başkanı Eğitim Bilimleri Bölümü
0 378 501 10 00 Dahili: 11 46
gsahan@bartin.edu.tr
Web Adresi CV
Yrd.Doç. Dr. Sinem TARHAN
Anabilim Dalı Başkanı Eğitim Bilimleri Bölümü
0 378 501 10 00 Dahili: 11 73
snmtarhan@bartin.edu.tr
Web Adresi CV
Yrd.Doç. Dr. Burcu DUMAN
Anabilim Dalı Başkanı Eğitim Bilimleri Bölümü
0 378 501 10 00 Dahili: 11 72
bduman@bartin.edu.tr
Web Adresi CV
Yrd.Doç. Dr. Seçil Eda KARTAL
Bölüm Başkan Yardımcısı Eğitim Bilimleri Bölümü
0 378 501 10 00 Dahili: 11 55
sekartal@bartin.edu.tr
Web Adresi CV
Yrd.Doç. Dr. Sema SULAK
Bölüm Başkan Yardımcısı Eğitim Bilimleri Bölümü
0 378 501 10 00 Dahili: 11 50
semasulak@bartin.edu.tr
Web Adresi CV
Doç. Dr. Metin DENİZ
Eğitim Bilimleri Bölümü
0 378 501 10 00 Dahili: 11 54
mdeniz@bartin.edu.tr
Web Adresi CV
Yrd.Doç. Dr. İhsan Çağatay ULUS
Eğitim Bilimleri Bölümü
0 378 501 10 00 Dahili: 11 55
iulus@bartin.edu.tr
Web Adresi CV
Yrd.Doç. Dr. Bilge SULAK AKYÜZ
Eğitim Bilimleri Bölümü
0 378 501 10 00 Dahili: 11 50
bsakyuz@bartin.edu.tr
Web Adresi CV
Yrd.Doç. Dr. Hüseyin KAYGIN
Eğitim Bilimleri Bölümü
0 378 501 10 00 Dahili: 11 76
hkaygin@bartin.edu.tr
Web Adresi CV
Yrd.Doç. Dr. Gamze YAVUZ KONOKMAN
Eğitim Bilimleri Bölümü
0 378 501 10 00 Dahili: 11 73
gkonokman@bartin.edu.tr
Web Adresi CV
Arş. Gör. Ömer YILMAZ
Eğitim Bilimleri Bölümü
0 378 501 10 00 Dahili: 11 69
omeryilmaz@bartin.edu.tr
Web Adresi CV
Arş. Gör. EDA ÇÜRÜKVELİOĞLU KÖKSAL
Eğitim Bilimleri Bölümü
0 378 501 10 00 Dahili: 11 69
ecurukvelioglu@bartin.edu.tr
Web Adresi CV
Arş. Gör. Eda AKDOĞDU
Eğitim Bilimleri Bölümü
0 378 501 10 00 Dahili: 11 69
eakdogdu@bartin.edu.tr
Web Adresi CV

0 378 223 52 07 - 0 378 223 52 08 - egitim@bartin.edu.tr -

Copyright Eğitim Bilimleri Bölümü