Prof. Dr. Çetin SEMERCİ
Dekan Eğitim Bilimleri Bölümü Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim Dalı
0 378 501 10 00
csemerci@bartin.edu.tr
Web Adresi CV
Dr. Öğr.Üyesi Emrullah YILMAZ
Dekan Yardımcısı Eğitim Bilimleri Bölümü Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim Dalı
0 378 501 10 00 Dahili: 11 80
emrullahyilmaz@bartin.edu.tr
Web Adresi CV
Prof. Dr. Nuriye SEMERCİ
Bölüm Başkanı Eğitim Bilimleri Bölümü Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim Dalı
0 378 501 10 00 Dahili: 11 75
nsemerci@bartin.edu.tr
Web Adresi CV
Dr. Öğr.Üyesi Gülsün ŞAHAN
Bölüm Başkanı Eğitim Bilimleri Bölümü Eğitim Yönetimi Anabilim Dalı
0 378 501 10 00 Dahili: 11 64
gsahan@bartin.edu.tr
Web Adresi CV
Dr. Öğr.Üyesi Sinem TARHAN
Anabilim Dalı Başkanı Eğitim Bilimleri Bölümü Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilimdalı
0 378 501 10 00 Dahili: 11 63
snmtarhan@bartin.edu.tr
Web Adresi CV
Dr. Öğr.Üyesi Burcu DUMAN
Anabilim Dalı Başkanı Eğitim Bilimleri Bölümü Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim Dalı
0 378 501 10 00 Dahili: 11 72
bduman@bartin.edu.tr
Web Adresi CV
Dr. Öğr.Üyesi Sema SULAK
Anabilim Dalı Başkanı Eğitim Bilimleri Bölümü Ölçme ve Değerlendirme Anabilim Dalı
0 378 501 10 00 Dahili: 11 50
semasulak@bartin.edu.tr
Web Adresi CV
Dr. Öğr.Üyesi Hüseyin KAYGIN
Anabilim Dalı Başkanı Eğitim Bilimleri Bölümü Hayatboyu Öğrenme ve Yetiş. Eğit. Anabilimdalı
0 378 501 10 00 Dahili: 11 78
hkaygin@bartin.edu.tr
Web Adresi CV
Dr. Öğr.Üyesi Seçil Eda KARTAL
Bölüm Başkan Yardımcısı Eğitim Bilimleri Bölümü Eğitim Yönetimi Anabilim Dalı
0 378 501 10 00 Dahili: 11 55
sekartal@bartin.edu.tr
Web Adresi CV
Doç. Dr. Metin DENİZ
Eğitim Bilimleri Bölümü Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı
0 378 501 10 00 Dahili: 11 54
mdeniz@bartin.edu.tr
Web Adresi CV
Dr. Öğr.Üyesi İhsan Çağatay ULUS
Eğitim Bilimleri Bölümü Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı
0 378 501 10 00 Dahili: 11 55
iulus@bartin.edu.tr
Web Adresi CV
Dr. Öğr.Üyesi Bilge SULAK AKYÜZ
Eğitim Bilimleri Bölümü Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı
0 378 501 10 00 Dahili: 11 50
bsakyuz@bartin.edu.tr
Web Adresi CV
Dr. Öğr.Üyesi Gamze YAVUZ KONOKMAN
Eğitim Bilimleri Bölümü
0 378 501 10 00 Dahili: 11 63
gkonokman@bartin.edu.tr
Web Adresi CV
Dr. Öğr.Üyesi Bilge SULAK AKYÜZ
Eğitim Bilimleri Bölümü Eğitim Bilimleri
0 378 501 10 00 Dahili: 11 50
bsakyuz@bartin.edu.tr
Web Adresi CV
Öğr. Gör. Dr. Beyza AKSU DÜNYA
Eğitim Bilimleri Bölümü Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Anabilim Dalı
0 378 501 10 00 Dahili: 11 63
baksu@bartin.edu.tr
Web Adresi CV
Arş. Gör. Ömer YILMAZ
Eğitim Bilimleri Bölümü Eğitim Yönetimi Anabilim Dalı
0 378 501 10 00 Dahili: 11 66 / 11 67
omeryilmaz@bartin.edu.tr
Web Adresi CV
Arş. Gör. EDA ÇÜRÜKVELİOĞLU KÖKSAL
Eğitim Bilimleri Bölümü Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı
0 378 501 10 00 Dahili: 11 66 / 11 67
ecurukvelioglu@bartin.edu.tr
Web Adresi CV
Arş. Gör. Eda AKDOĞDU
Eğitim Bilimleri Bölümü Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim Dalı
0 378 501 10 00 Dahili: 11 84
eakdogdu@bartin.edu.tr
Web Adresi CV
Arş. Gör. Çınar KAYA
Eğitim Bilimleri Bölümü Rehberlik ve Psikolojik Danaşmanlık Anabilim Dalı
0378 501 10 00 / 1184
ckaya@bartin.edu.tr
Web Adresi CV
Arş. Gör. Esra SÖZER
Eğitim Bilimleri Bölümü Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Anabilim Dalı
0 378 501 10 00 Dahili: 11 72
esozer@bartin.edu.tr
Web Adresi CV